YinYoga
 

YinYogan är en återhämtande yogaform med mjuka och lugna rörelser. Vi sitter eller ligger på mjuka ullmattor. Alla kan delta, oavsett om du yogat tidigare eller inte. Alla utför övningarna efter sin förmåga. Vi har fokus på återhämtning, balans och självläkning. Du blir stärkt fysiskt, mentalt och emotionellt. I klassen har vi förutom YinYoga positionerna även djupandning, vila och meditation.

Under YinYogan jobbar vi med att sträcka ut våra kroppar, vi stretchar lugnt och försiktigt vår bindväv som omsluter muskler, senor & ligament. Denna stretch sker långsamt och med avslappnade muskler. Vi stannar en längre stund i varje position, 2-5 minuter. Det är först på senare tid vi förstått hur viktigt det är att  vår bindväv hålls mjuk, smidig och fuktig för att motverka värk och stelhet.

MediYoga

MediYoga är en yogaform som på ett mjukt och varsamt sätt knyter ihop andning, mentala tekniker, fysiska rörelser, avslappning och meditation. Den medvetna andningen går som en röd tråd genom passet och knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Du anpassar övningarna efter Din förmåga. Alla kan delta, ung som äldre, frisk som sjuk, och tillgodogöra sig goda effekter. Inga förkunskaper krävs. Passet är inte fysiskt ansträngande, utan mer avslappnande och stärkande.

MediYoga är en mjuk Yogaform. Forskning har visat att MediYoga har mycket god effekt mot bl.a. stress, rygg, hjärt- och kärl problem, sömnsvårigheter, högt blodtryck, oro och ångest. MediYoga är en mjuk yogaform som idag ett förstahandsval inom hälso- och sjukvård vid stressrelaterad ohälsa.

Kärnan i Mediyoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

MediYogan kan definieras som en body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYoga är inte en yogaform med fokus enbart på det fysiska, utan på alla aspekter, människan som helhet.

Individuell Träning

Nu har du möjlighet att boka in individuellt anpassad yoga efter just dina behov och önskningar.
Kanske du behöver en mjukstart efter en tids sjukdom, som komplement till annan träning el. behandling, eller bara vill träna enskild istället för i grupp.

Den individuella MediYogan är helt anpassad efter dina behov. Kanske du vill sitta på en stol istället för att sitta och ligga på den mjuka ullmattan. Du väljer det som passar dig!

Du kan kombinera en bokning av individuell MediYoga med ett coachande samtal.

HormonYoga

HormonYoga är en variant av mediyoga där vi har fokus på de körtlar som reglerar våra hormoner. Genom denna yogaform hjälper vi kroppens hormonbalans, för ett mer välmående och harmoniskt liv.

 

HormonYoga är en lugn och meditativ yogaform, en Body-Mind träning, som stillar sinnet, skapar återhämtning, förbättrar kroppskännedom och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. Den bidrar även till ökad rörlighet, flexibilitet och uthållighet.

Fokus inom HormonYoga är inte enbart den fysiska kroppen utan människan som helhet och därför vävs den samman med personlig utveckling, antiinflammatorisk kost och livsstilsfrågor.

Yogaformen är framtagen för att balansera upp för en bättre hormonbalans, och kan rekommenderas till alla, men kanske främst till kvinnor över 35 år, eftersom hormonnivåerna börjar sjuka vid den åldern.

 

Särskild bra är den för kvinnor med:

 • -Olika klimakteriesymptom

 • -Sköldkörtelbesvär

 • -Inkontinensproblem

 • -Svårt att bli gravida

 • -Om du har PMS, PMDS, PCOS

 • -HormonyYogan är också bra för kvinnor efter klimakteriet för att behålla sin vitalitet. 

 

Hormonbalans är en önskan som står högt upp på många kvinnors lista. Hormonerna är de som styr en rad olika processer i kroppen, humöret, tankeförmågan, energinivån och lusten. Det är lätt hänt att hormonsystemet kommer ur balans och stress är den i särklass största orsaken till att kvinnor inte mår bra idag. Stresshormonerna som binjurarna producerar, skapar på sikt obalans i hela hormonsystemet och ställer till det både fysiskt, känslomässigt och mentalt. Kvinnans hormoner svänger dessutom naturligt under hela livet.

I puberteten sker rejäla svängningar när de kvinnliga hormonerna börjar produceras, och i klimakteriet händer samma sak när nivån på de kvinnliga hormonerna istället sjunker. Däremellan finns de månatliga cyklerna med allt vad de innebär, vilket för många resulterar i exempelvis PMS, endometrios, infertilitet och PCOS. Även graviditet och barnafödande har en stor inverkan på hormonerna och måendet.

Att finna hormonbalans innefattar allt ifrån att minska stress, skapa återhämtning, äta rätt och leva på bästa möjliga sätt som man själv önskar. Hormonbalans är kort sagt en gyllene nyckel till balans på alla plan i livet.

 

Meditation

Alla människor har nytta av meditation.

Under alla yogapass med mig inkluderas kortare och längre meditationer.

Det kommer erbjudas olika meditationstekniker, tex andnings, hjärt, puls och vägledda meditationer. Dessutom har jag klangmeditationer där du får uppleva ljudvibrationernas effekter i kropp och sinne.

 

Om man aldrig tidigare varit i kontakt med meditation är det viktigt att du inte har några förväntningar förväntningar när du mediterar.

Bevittna istället det du känner och hur du mår.

I början kommer det ofta tankar om din vardag och ”stör” meditationen. Men acceptera dem bara, och släpp dem.

Detta behöver du göra mycket i början, men till slut kommer du känna ”stillhet och klarhet”

 

Att meditera handlar dels om att ”släppa taget om sina tankar” som stressar och pockar på hela tiden, och konsten att ta makten över tankarna och vara medveten i nuet.

 

Meditation gör vi för att komma ner i stressnivå och få en ökning av vårt parasympatiska nervsystem, kroppens egna ”lugn och ro ” system.

Stress är inte något som kommer utifrån, utan stress handlar om hur du hanterar det som finns runtomkring dig.

 

Genom att meditera kan du hjälpa du dig själv med att:

 

 • Blodtrycket sänks avsevärt

 • Stressen minskar

 • Du får en ökad koncentration och mental snabbhet

 • Rensa sinnet, och kroppen slappnar av

 • Lindra huvudvärk

 • Öka blodcirkulationen

 • Få en bättre sömn

 • Utveckla din intuition

 • Leva med en större medvetenhet och balans i dig själv

-  Kromosomernas yttersta del, telomererna växer ut vid regelbunden meditation, Elisabeth Blackburn har skrivit en bok om detta.

”Du kan aldrig får vågorna att stilla, men du kan lära dig surfa på vågorna”, (Jon Kabat Zinn)

Coaching

För personlig eller yrkesmässig utveckling

Du vill utvecklas genom coaching för att du är ledare, chef eller vill ha livs och hälsocoaching.                                           Vi erbjuder möjlighet till både fysiska möten och online-möten.

Coaching för personlig och yrkesmässig utveckling vänder sig till dig som är ledare eller chef, men jag erbjuder också mina tjänster för dig som privatperson och vill ha livscoaching eller renodlat inom hälsan.

Ledarcoaching passar för dig som arbetar inom ledarskap och vill utvecklas genom coaching.  Du vill utveckla din verksamhet, dig själv och dina medarbetare.  Du kan få stöd och praktisk vägledning för hur du på ett strukturerat sätt kan arbeta för att nå högre resultat.

Att utvecklas genom coaching är ett processorienterat arbetssätt som bygger på samarbete genom kommunikation under ett antal träffar/samtal .

Coaching för personlig eller yrkesmässig utveckling kan ske var för sig eller båda samtidigt.

Som coach stödjer jag dig i att uppnå ett tydligt definierat mål, ofta genom att sätta upp delmål. Genom att sätta mål, blir du hjälpt i att tex avgränsa uppgifter, ge en tydlig riktning mot vart du ska, och arbetssättet ger dig struktur och tydlighet. Genom att uppnå delmål i arbetet , ökas din motivation och stolthet.

Varje steg du tar i det coachande samtalen är vägen mot bättre resultat, tydligare ledarskap och bättre arbetsmiljö för både dig själv och andra. Låt det coachande samtalet bli din väg mot stabilitet och trygghet i vardagen.

Coaching handlar om att nå mål genom ansvar, tydliggöra processer och befästa det goda, för såväl personlig som yrkesmässig utveckling.

Att nå mål innebär att medvetandegöra ett nuläge och ta sikte mot ett önskat läge. I det coachande samtalet handlar det om att tänka ”framtid” och att ta fram det bästa hos en person. Coachande samtal börjar med att klient och coach träffas online via Meet, Face-time eller per telefon för att göra en kartläggning av ditt nuläge, och definiera vad ditt önskade läge är. Därefter har vi ungefär 4-5 samtal där jag stödjer och coachar dig mot dina mål. Jag inspirerar dig till framgång och tillsammans finner vi vägen som passar just dig.

Du kan genom coaching påverka din egna situation och hela din framtid i en positiv riktning genom att ta aktiva beslut och eget ansvar för ditt handlande. Du kommer på ett enkelt sätt lära dig att bli din egna livscoach, både privat och i arbetslivet.

Du kommer lära dig att lita på dig själv i högre utsträckning än tidigare. Du kommer också bli mer närvarande och fokuserad på de uppgifter du tar dig för. Du kommer dessutom lära dig att se hinder och svårigheter mer som utmaningar och möjligheter.

Målet med coaching kan i korthet sammanfattas till, måluppfyllelse, prestationsökning, lärande och utveckling. En process som kommer gynna dig på både lång och kort sikt.

Att få coaching online är mycket lättillgängligt och enkelt eftersom vi kan träffas var du än befinner dig. Genom ett telefonsamtal eller via Meet kan vi träffas då det passar dig bäst. Ett första möte kan i vissa fall genomföras fysiskt, för att sedan övergå till onlinemöten.

Ta kontakt!    0760-100769