top of page

Coaching

För personlig eller yrkesmässig utveckling, för att skapa medvetenhet, sammanhang och förändring.

Du vill utvecklas genom coaching för att du är ledare, chef eller vill ha livs och hälsocoaching.                                        Jag erbjuder möjlighet till både fysiska möten och online-möten.

Coaching för personlig och yrkesmässig utveckling vänder sig till dig som är ledare eller chef, men jag erbjuder också mina tjänster för dig som privatperson och vill ha livscoaching eller renodlat inom hälsan.

Ledarcoaching passar för dig som arbetar inom ledarskap och vill utvecklas genom coaching.  Du vill utveckla din verksamhet, dig själv och dina medarbetare.  Du kan få stöd och praktisk vägledning för hur du på ett strukturerat sätt kan arbeta för att nå högre resultat.

Att utvecklas genom coaching är ett processorienterat arbetssätt som bygger på samarbete genom kommunikation under ett antal träffar/samtal .

Coaching för personlig eller yrkesmässig utveckling kan ske var för sig eller båda samtidigt.

Som coach stödjer jag dig i att uppnå ett tydligt definierat mål, ofta genom att sätta upp delmål. Genom att sätta mål, blir du hjälpt i att tex avgränsa uppgifter, ge en tydlig riktning mot vart du ska, och arbetssättet ger dig struktur och tydlighet. Genom att uppnå delmål i arbetet , ökas din motivation och stolthet.

Varje steg du tar i det coachande samtalen är vägen mot bättre resultat, tydligare ledarskap och bättre arbetsmiljö för både dig själv och andra. Låt det coachande samtalet bli din väg mot stabilitet och trygghet i vardagen.

Coaching handlar om att nå mål genom ansvar, tydliggöra processer och befästa det goda, för såväl personlig som yrkesmässig utveckling.

Att nå mål innebär att medvetandegöra ett nuläge och ta sikte mot ett önskat läge. I det coachande samtalet handlar det om att tänka ”framtid” och att ta fram det bästa hos en person. Coachande samtal börjar med att klient och coach träffas online eller i telefon för att göra en kartläggning av ditt nuläge, och definiera vad ditt önskade läge är. Därefter har vi ungefär 4-5 samtal där jag stödjer och coachar dig mot dina mål. Jag inspirerar dig till framgång och tillsammans finner vi vägen som passar just dig.

Du kan genom coaching påverka din egna situation och hela din framtid i en positiv riktning genom att ta aktiva beslut och eget ansvar för ditt handlande. Du kommer på ett enkelt sätt lära dig att bli din egna livscoach, både privat och i arbetslivet.

Du kommer lära dig att lita på dig själv i högre utsträckning än tidigare. Du kommer också bli mer närvarande och fokuserad på de uppgifter du tar dig för. Du kommer dessutom lära dig att se hinder och svårigheter mer som utmaningar och möjligheter.

Målet med coaching kan i korthet sammanfattas till, måluppfyllelse, prestationsökning, lärande och utveckling. En process som kommer gynna dig på både lång och kort sikt.

Att få coaching online är mycket lättillgängligt och enkelt eftersom vi kan träffas var du än befinner dig. Genom ett telefonsamtal eller online kan vi träffas då det passar dig bäst. Ett första möte kan i vissa fall genomföras fysiskt, för att sedan övergå till onlinemöten.

Ta kontakt!    0760-100769

bottom of page