MediYoga

MediYoga är en yogaform som på ett mjukt och varsamt sätt knyter ihop andning, mentala tekniker, fysiska rörelser, avslappning och meditation. Den medvetna andningen går som en röd tråd genom passet och knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Du anpassar övningarna efter Din förmåga. Alla kan delta, ung som äldre, frisk som sjuk, och tillgodogöra sig goda effekter. Inga förkunskaper krävs. Passet är inte fysiskt ansträngande, utan mer avslappnande och stärkande.

MediYoga är en mjuk Yogaform. Forskning har visat att MediYoga har mycket god effekt mot bl.a. stress, rygg, hjärt- och kärl problem, sömnsvårigheter, högt blodtryck, oro och ångest. MediYoga är en mjuk yogaform som idag ett förstahandsval inom hälso- och sjukvård vid stressrelaterad ohälsa.

Kärnan i Mediyoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

MediYogan kan definieras som en body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYoga är inte en yogaform med fokus enbart på det fysiska, utan på alla aspekter, människan som helhet.

Individuell Träning

Nu har du möjlighet att boka in individuellt anpassad yoga efter just dina behov och önskningar.
Kanske du behöver en mjukstart efter en tids sjukdom, som komplement till annan träning el. behandling, eller bara vill träna enskild istället för i grupp.

Den individuella MediYogan är helt anpassad efter dina behov. Kanske du vill sitta på en stol istället för att sitta och ligga på den mjuka ullmattan. Du väljer det som passar dig!

Du kan kombinera en bokning av individuell MediYoga med ett coachande samtal.

Hör av dig via mail eller telefon