Livscoaching för privatpersoner

Livscoaching till privatpersoner

Livscoaching

Livscoaching innebär att du blir coachad för att nå personlig utveckling.
Livscoaching kan passa för dig som vill ha någon förändring i livet, men kan inte sätta fingret på vad det är. Eller du kanske redan vet vad du vill, men vet inte hur det ska gå till?
Livscoaching är en lösningsfokuserad metod som tar fasta på alla dina positiva egenskaper och de resurser du har. Det handlar om att du ska lära känna dig själv bättre.
Du blir utmanad genom frågeställningar om dina tankar, beteendemönster och ditt medvetande.

  • Hur ser din framtidskarta ut?
  • Vad vill du? Vad behöver du?

Genom livscoaching kan du få stöd i att hitta din inre motivation, och på ett strukturerat sätt arbeta för att nå ditt mål.

Livscoaching online handlar till stor del om att lära känna sig själv bättre, och på ett lite djupare plan. Att hitta just Dina drivkrafter, och vad det är i livet som motiverar just dig.

Coaching är inte vare sig handledning eller terapi. Coaching handlar om att genom frågeställningar öka din egna förmåga att se nya perspektiv. Det är du som har svaren.

Hälsocoaching

Hälsocoaching handlar om att du blir coachad för att nå personlig utveckling kopplat till din hälsa, exempelvis träning och aktivitet, sömn, kost eller återhämtning.
Gamla vanor är ibland svåra att bryta. Genom hälsocoaching online kan du bli hjälpt med att definiera dina mål, och hitta vägen dit. Tillsammans synliggör vi  alla friskfaktorer hos dig, och du kommer upptäcka att med små medel kan du få ett hälsosammare liv.

Du kan genom hälsocoaching påverka din egna situation och hela din framtid i en positiv riktning genom att ta aktiva beslut och eget ansvar för ditt egna handlande. Du kommer på ett enkelt sätt bli din egna hälsocoach.

Ring nu!

0760-100769

Lauste@ledarcoachonline.se