Coaching för ledare och chefer

Coaching för ledare och chefer

Coaching för ledare och chefer kanske är det som du ska välja. Du kanske är ny som chef eller ledare | Du har fått utökat uppdrag | Du behöver ett bollplank | Du har arbetat som chef under många år, och vill utvecklas | Du har inte tid för ett fysiskt möte, men har alltid telefon eller dator med dig. Då är det ledarcoaching online som vänder sig till ledare som du ska välja.

Coaching som vänder sig till ledare och chefer innebär att du blir coachad för att få:

– Ett bättre resultat
– Utveckla en coachande ledarstil
– Växa som ledare
– Befästa det goda
– Utvecklas som person
– Vidareutveckla ditt sätt att tänka
– Vidareutveckla ditt sätt att lära
– Praktisk vägledning
– Bli medveten om dina egna styrkor

Ledarcoaching passar för dig som vill utveckla din förmåga att som ledare utveckla andra personer eller din verksamhet.
Ledarcoaching är en lösningsfokuserad metod som tar fasta på alla dina positiva egenskaper och de resurser du har. En metod där du själv lär dig att maximera dina prestationer. Det handlar kanske om att du ska prioritera, kommunicera eller arbeta mer strategiskt.
Du blir utmanad genom frågeställningar om dina tankar, beteendemönster och ditt medvetande.

Genom ledarcoaching online kan du få stöd i att hitta din inre motivation, och på ett strukturerat sätt arbeta för att nå ditt mål.
Ledarcoaching handlar om att under ett antal träffar starta en process som leder till ett önskat läge. Under denna process kan du maximera din personliga och yrkesmässiga potential.

Genom att få chefscoaching online, har du som ny eller erfaren ledare möjlighet att på ett enkelt och tillgängligt sätt få en ledarskapsutbildning där du lär dig hur du bäst kan axla ditt ansvar och nå ett framgångsrikt ledarskap.

Coaching handlar om att genom frågeställningar öka din egna förmåga att se nya perspektiv. Du avsätter egen tid för utveckling och reflektion. Det är du som har svaren.

Ring nu!

0760-100769

Lauste@ledarcoachonline.se